Diller

Yürütme Kurulu

Yürütme kurulunun görevi müdürlüğün çalışmalarının düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak usul ve esasları tespit etmek, genel ilke kararları ile tedbirlerini almak ve bu hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Yürütme Kurulu Başkanı

 

Üyeler