Diller

Yürütme Kurulu

Yürütme kurulunun görevi müdürlüğün çalışmalarının düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak usul ve esasları tespit etmek, genel ilke kararları ile tedbirlerini almak ve bu hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Yürütme Kurulu Başkanı

Prof.Dr.Sadettin TANYILDIZI (Rektör Yardımcısı)

Üyeler

Prof.Dr.Halil HASAR (Rektör Yardımcısı)

Prof.Dr.Hasan GÜL (Teknik Bilimler MYO Müdürü)

Namık Kemal ÖNDAŞ (Genel Sekreter V.)

Göksel AKTAŞ (Strj. Geliş. Daire Başkanı)